CowManager


Juiste informatie over de gezondheid van koeien is essentieel voor het succes van een melkveebedrijf. Hoe meer een melkveehouder weet over hoe zijn koeien zich voelen, des te beter kan hij op het juiste moment de juiste actie ondernemen. CowManager heeft een revolutie teweeggebracht in de wereld van koemonitoringssystemen door het uitvinden van de oorsensor technologie en andere baanbrekende innnovaties. Dit product is gebaseerd op jarenlange kennis, onderzoek aan universiteiten en testbedrijven en de algehele drive om elke dag te willen verbeteren.

Het behouden van het overzicht in de veestapel is een uitdaging. CowManager geeft met behulp van een oorsensor real-time inzichten in de prestaties van een koe. Het systeem maximaliseert winst door het monitoren van de vruchtbaarheid, gezondheid, voeding en locatie van koeien met indrukwekkende precisie. De oorsensor meet oortemperatuur, activiteit, herkauwen, vreten en rustgedrag van de individuele koe. De data die de sensors verzenden wordt verzameld door routers in de stal of weide. Een op de computer aangesloten hoofdantenne zorgt voor een optimale datastroom. Het gebruik van deze technologie zal resulteren in lagere medische kosten, minder arbeid, een gezondere veestapel en verhoogde melkproductie.